White Selenite 5 Pack


Raw white lustrous White Selenite 5 Pack is always sought after. Selenite mini sticks 5 pk, 4″. From Morroco.

$8.95

White Selenite 5 Pack

Raw white lustrous White Selenite 5 Pack is always sought after. Selenite mini sticks 5 pk, 4″. From Morroco.

Weight 1 lbs